Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Voltes de mao: una nova visió

Author
Bosch Prat, Mireia; Olona, J.
Type of activity
Book
Publisher
IQualiteBooks
Date of publication
2013-04-01
ISBN
978-84-941388-0-5 Open in new window
Abstract
Aquest llibre digital neix amb la voluntat d'oferir al lector una nova visió sobre el sistema constructiu de voltes tant propi del patrimoni edificat català. Aportant una perspectiva sobre les voltes, la seva valoració constructiva i estructural, i tenir exemples d'intervencions que remetin als conceptes constructius i estructurals. Aquesta nova visió es centra en explicar i demostrar, mitjançant gràfics, assajos i imatges multimèdia, els aspectes explicats fins a data d'avui des d'un pu...
Keywords
Voltes Construcció tradicional Arquitectura Arquitectura històrica
Group of research
GREIP - Building Construction and Heritage Research Group

Participants