Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Micromechanical characterization of small volumes by means of Nanoindentation

Type of activity
Theses
Defense's date
2013-10-02
Repository
http://hdl.handle.net/2117/95151 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/95151 Open in new window
Abstract
La caracterització mecànica de volums micromètrics, com poden ser capes fines o fases micromètriques embegudes en una matriu metàl¿lica, ha atret especial interès en les últimes dècades ja que s¿ha posat de manifest que les propietats mecàniques dels materials poden dependre de l¿escala del seu anàlisis. Per tant, per a poder dissenyar materials amb propietats mecàniques avançades a partir d¿un disseny micromecànic es fa necessari un coneixement detallat de les propietats dels m...
Group of research
CIEFMA - Structural Integrity, Micromechanics and Materials Reliability Centre
CRnE - Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering
Citation
Cuadrado Lafoz, N. "Micromechanical characterization of small volumes by means of nanoindentation". Tesi doctoral, UPC, Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, 2013.

Participants

Attachments