Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Random combinatorial structures with low dependencies : existence and enumeration

Author
Perarnau-Llobet, G.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Mathematics
Defense's date
2013-10-01
Repository
http://hdl.handle.net/2117/96089 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/96089 Open in new window
Abstract
En aquesta tesi s'estudien diferents problemes en el camp de la combinatòria i la teoria de grafs, utilitzant el mètode probabilístic. Aquesta tècnica, introduïda per Erdös, ha esdevingut una eina molt potent per tal de donar proves existencials per certs problemes en diferents camps de les matemàtiques on altres mètodes no ho han aconseguit. Un dels seus principals objectius és l'estudi del comportament de les variables aleatòries. El cas en que aquestes variables compten el nombre d'...
Group of research
GAPCOMB - Geometric, Algebraic and Probabilistic Combinatorics
Citation
Perarnau Llobet, G. "Random combinatorial structures with low dependencies : existence and enumeration". Tesi doctoral, UPC, Departament de Matemàtica Aplicada IV, 2013.

Participants

Attachments