Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Eliminació de H2S mitjançant biofiltres percoladors: millora de la transferència d'oxigen

Author
Mary, G.
Type of activity
Theses
Defense's date
2013-10-18
URL
http://hdl.handle.net/2117/95246 Open in new window
Abstract
En l'actual context de crisi energètica i canvi climàtic, l'aprofitament energètic del biogàs ha guanyat rellevància, donat que s'obté energia a partir dels residus i, alhora, es minimitza l'emissió de metà a l'atmosfera. Tanmateix, el biogàs conté entre 0.1-0.5 % v/v de H2S (1000-5000 ppmv), el qual ha de ser eliminat per tal d'aprofitar energèticament el biogàs, ja que, a part de desprendre una forta olor desagradable, al cremar és convertit en espècies altament corrosives, perj...
Group of research
BIOGAP - Biological Treatment of Gaseous Pollutants and Odours Group
SSR-UPC - Smart Sustainable Resources
Citation
Rodriguez Mary, G. Eliminació de H2S mitjançant biofiltres percoladors : millora de la transferència d'oxigen. Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals, 2013.

Participants

Attachments