Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Stabilized finite element formulations for solving incompressible magnetohydrodynamics.

Author
Planas, R.
Type of activity
Theses
Doctorate programme unit
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
Other related units
Department of Strength of Materials and Structural Engineering
Defense's date
2013-11-25
Repository
http://hdl.handle.net/2117/95242 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/95242 Open in new window
Abstract
La magnetohidrodinàmica (MHD) és la branca de la Física que estudia el moviment de fluids elèctricament conductors que es troben sotmesos a camps magnètics externs. Aquesta tesi tracta de l'aproximació numèrica amb mètodes d'element finits estabilitzats de dues formulacions per modelar el problema de la MHD incompressible, com són la MHD resistiva i la MHD sense inducció. A més a més, els sistemes lineals d'equacions que resulten de l'aplicació d'aquestes formulacions discretes per ...
Group of research
(MC)2 - UPC Computational continuum mechanics
ANiComp - Numerical analysis and scientific computation
Citation
Planas Badenas, R. "Stabilized finite element formulations for solving incompressible magnetohydrodynamics". Tesi doctoral, UPC, Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, 2013.

Participants

Attachments