Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Avaluació de l’Informe de Seguretat (IS) de l’establiment d’Henkel Ibérica, S.A., ubicat a Montornès del Vallès (Barcelona) al carrer Gran Vial nº 15, per a la tramitació d’una nova Autorització Ambiental (AA) per un projecte de canvi substancial per causa pròpia, pel qual l’establiment passaria a estar afectat en nivell alt per la legislació d’Accidents Greus

Author
Arnaldos, J.; Sans, A.; Guix, A.; Segui, X.; Corruchaga, A.; Folch, J.; Darbra, R.M.
Type of activity
Report
Date
2013-07-26
Code
AIS-13-5
Group of research
CERTEC - Centre for Technological Risk Studies
CRnE - Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering

Participants