Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Universitat i nova urbanitat. Nous teixits per una nova percepció de la ciutat a Girona

Author
Esquinas, J.
Type of activity
Theses
Defense's date
2013-12-04
Repository
http://hdl.handle.net/2117/95220 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/95220 Open in new window
Abstract
La implantació agrupada d'equipaments universitaris d'una forma imbricada a laciutat contribueix a l'increment d'urbanitat de la ciutat que l'acull. Es tractaria "deuna especie de técnica de acupuntura urbanística, por la que intervencionespuntuales en lugares neurálgicos provocan reacciones globales y mejoras en todo elorganismo" (M. Sola-Morales).L'estudi pretén mostrar experiències i aportar valoracions sobre la capacitatd'equipaments universitaris per crear urbanitat als territoris on ...
Group of research
GREIP - Building Construction and Heritage Research Group
LUB - Urbanism Laboratory

Participants

Attachments