Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Contributions to rework prevention in construction projects.

Author
Macarulla, M.
Type of activity
Theses
Defense's date
2013-12-17
Repository
http://hdl.handle.net/2117/95229 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/95229 Open in new window
Abstract
La literatura sosté que les empreses del sector de la construcció poden reduir els costos derivats dels ¿rework¿ implementant sistemes de gestió de qualitat. Els reptes i obstacles més comuns als que s¿enfronten les empreses del sector de la construcció durant la implementació i operació dels sistemes de gestió de la qualitat estan relacionats amb ¿com¿ la informació pot ser enregistrada d¿una manera eficaç, i ¿què¿ es pot fer amb aquesta informació enregistrada. La tesi té ...
Group of research
GRIC - Group of Construction Research and Innovation
Citation
Macarulla Martí, M. "Contributions to rework prevention in construction projects". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria de la Construcció, 2013.

Participants

Attachments