Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

GRUP DE PROECESSAMENT D'IMATGE I VIDEO (GPI)

Type of activity
Competitive project
Acronym
2009 SGR 1534
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2009 SGR 1534
Amount
46.800,00 €
Start date
2009-09-30
End date
2014-04-30
Scope
Adm. Generalitat
Plan
IV Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2005-2008
Resoluton year
2009
Funcding program
Suport a la Recerca
Funding call
Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants