Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

El problema de la multicolinealitat i els factors d'inflació de la variància

Author
Forcada, S.
Type of activity
Report
Date
2004-07
Code
MA3V-RTR-04_005

Participants