Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

El bagging en casos no supervisats: Implementació a GESCONDA per algoritmes de clustering

Author
Gibert, Karina; Oliva, L.; Pinyol, I.; Sànchez-Marrè, M.
Type of activity
Report
Date
2006-07
Code
LSI-06-2-T
Repository
http://hdl.handle.net/2117/86168 Open in new window
Abstract
Els algorismes de clustering per entorns no supervisats que es basen en una inicialització aleatòria (p. Ex.: tria inicial de llavors en l’algorisme Kmeans), presenten un problema a l’hora d’obtenir solucions fiables. Una solució per eliminar aquest factor d’aleatorietat seria emprar altres tècniques d’inicialització. Però com es veurà posteriorment en l’article, aquestes tècniques tenen una altre problemàtica, i és la de trobar solucions òptimes locals o solucions esbia...
Citation
Gibert, Karina, Oliva, L., Pinyol, I., Sànchez-Marrè, M. "El bagging en casos no supervisats: Implementació a GESCONDA per algoritmes de clustering". 2006.
Keywords
Bagging, Clustering, Data mining, Entropy, Inertia, Mutual information
Group of research
IDEAI-UPC - Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center
KEMLG - Knowledge Engineering and Machine Learning Group

Participants

Attachments