Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Image Segmentation Evaluation and Its Application to Object Detection

Author
Pont, J.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Signal Theory and Communications
Defense's date
2014-02-19
Repository
http://hdl.handle.net/2117/95200 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/95200 Open in new window
Abstract
Les primeres parts d'aquesta Tesi se centren en l'estudi de l'avaluació supervisada d'algorismes de segmentació d'imatges. Supervisada en el sentit que els resultats de la segmentació es comparen amb una anotació feta per un humà, coneguda com a ground truth, per mitjà de diferents mesures de similitud. L'avaluació depèn, per tant, de tres punts principals.En primer lloc, les tècniques de segmentació d'imatge que s'avaluen. Es revisa l'estat de l'art en la segmentació de la imatge, fe...
Group of research
GPI - Image and Video Processing Group
IDEAI-UPC - Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center
Citation
Pont Tuset, J. "Image segmentation evaluation and its application to object detection". Tesi doctoral, UPC, Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, 2014.

Participants

Attachments