Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Spaceborne SAR Imagery for Monitoring the Inundation in the Doñana Wetlands

Author
Marti, B.
Type of activity
Theses
Doctorate programme unit
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
Other related units
Department of Hydraulic, Maritime and Environmental Engineering
Defense's date
2014-05-14
Award
2016 UPC Phd award
Repository
http://hdl.handle.net/2117/95323 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/95323 Open in new window
Abstract
Els aiguamolls de Doñana, situats al sud-oest de la Península Ibèrica, experimenten cicles anuals d'inundació a la tardor i d’assecament a la primavera. Com en qualsevol zona humida, la sostenibilitat de Doñana depèn fonamentalment dels seus recursos hídrics. Des de la dècada dels noranta s’han portat a terme importants esforços de seguiment i modelització per a avaluar la salut de l'ecosistema i restaurar tant com sigui possible el seu règim hidrològic natural, per a preveure ri...
Group of research
CommSensLab-UPC - Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció UPC
FLUMEN - River Dynamics and Hydrological Engineering
RSLAB - Remote Sensing Lab
Citation
Martí Cardona, B. "Spaceborne SAR imagery for monitoring the inundation in the Doñana wetlands". Tesi doctoral, UPC, Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, 2014.

Participants

Attachments