Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Disseny del Pla de Mostreig per l’estimació de la fracció de Residus Resta en la bossa tipus de Catalunya

Author
Aluja, T.; Lídia Montero
Type of activity
Report
Date
2009-04
Project funding
C-7640
Repository
http://hdl.handle.net/2117/77002 Open in new window
Abstract
Informe Final de la FASE 1 del Contracte Menor de Serveis efectuat per Barcelona Ecologia a la Universitat Politècnica de Catalunya
Citation
Aluja, T., Lídia Montero. "Disseny del Pla de Mostreig per l’estimació de la fracció de Residus Resta en la bossa tipus de Catalunya". 2009.
Keywords
Bossa Tipus de Catalunya Disseny del Pla de Mostreig
Group of research
IMP - Information Modelling and Processing
inLab FIB

Participants

Attachments