Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Robust volume mesh generation for non-watertight geometries

Type of activity
Theses
Other related units
Department of Strength of Materials and Structural Engineering
Defense's date
2014-07-01
Repository
http://hdl.handle.net/2117/95382 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/95382 Open in new window
Abstract
En l'actualitat gran part del temps emprat per córrer una simulació numèrica està dedicat al preprocés, especialment a les operacions de neteja de geometria i generació de malla. A més, aquestes operacions no són fàcils d'automatitzar degut a la seva forta dependència del model geomètric i sovint necessiten d’interacció humana. Moltes d'aquestes operacions són necessàries per aconseguir una definició topológicament hermètica de la geometria. Inclús amb una geometria neta, el...
Group of research
(MC)2 - UPC Computational continuum mechanics
GMNE - Numerical Methods in Engineering Group
Citation
Coll Sans, A. "Robust volume mesh generation for non-watertight geometries". Tesi doctoral, UPC, Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria, 2014.

Participants

Attachments