Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Assitència tècnica en la implementació de l'aplicació lògica de gestió de batimetries i evolució de fons: plec d'especificacions tècniques i estudi de alternatives

Author
Lopez, R.; Gonzalez, J.
Type of activity
Report
Date
2014-03-08
Group of research
EGEO - Geomatics Engineering

Participants