Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Short range order in disordered phases using neutron diffraction.

Author
Rovira, M.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Physics and Nuclear Engineering
Defense's date
2014-09-26
Repository
http://hdl.handle.net/2117/95479 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/95479 Open in new window
Abstract
La difracció de neutrons és una tècnica molt potent que permet sondar l'estructura de fases desordenades en un ventall d'escales de longitud. Tanmateix, degut a la complexitat inherent d'aquestes fases desordenades, l'anàlisi de la informació que es desprèn de les dades experimentals no és evident. En aquest treball es presenten diversos mètodes alternatius que permeten treure el màxim profit de les mesures de difracció de neutrons, així com de les configuracions moleculars obtingudes...
Group of research
CRnE - Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering
GCM - Group of Characterization of Materials
Citation
Rovira Esteva, M. Short-range order in disordered phases using neutron diffraction. Tesi doctoral, UPC, Departament de Física Aplicada, 2014.

Participants

Attachments