Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Contributions to the Performance Evaluation and Improvement of the IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks

Type of activity
Theses
Other related units
Department of Network Engineering
Defense's date
2014-09-03
Repository
http://hdl.handle.net/2117/95468 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/95468 Open in new window
Abstract
La importància de les Wireless Sensor Networks (WSNs) ha estat creixent significativament en els darrers anys. Aquestes xarxes comprenen node sensors i actuadors que possibiliten aplicacions de control i monitoritzaci en un ampli ventalld'entorns, incloent les ciutats intel·ligents, automatitzaci residencial, etc. En alguns cercles de l'IETF, aquestes xarxes s n anomenades Low Power and Lossy Networks (LLNs).La majoria d'arquitectures de protocols van néixer sense suport natiu per a IP, per h...
Group of research
WNG - Wireless Networks Group
Citation
Kermajani, H. "Contributions to the performance evaluation and improvement of the IPv6 routing protocol for low-power and lossy networks". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Telemàtica, 2014.

Participants

Attachments