Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Control del sistema de propulsió d'una motocicleta elèctrica

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2014 DI 016
Amount
27.360,00 €
Start date
2014-11-01
End date
2017-10-31
Abstract
Modelitzar la cadena energètica del sistema de propulsió d’una motocicleta elèctrica, format per
bateria, ultracaps, convertidor i motor, per tal d’establir els fluxos energètics i el dimensionat dels
diferents elements en funció de les necessitats i funcions del sistema.
Posteriorment, profunditzar en el control de motors i dissenyar el software per controlar el motor
d’inducció amb sensors aplicant algoritmes de control vectorial (FOC), control directe de parell
(DTC),... per a un adequat aprofitament de l’energia elèctrica tenint en compte els requeriments i
els fluxos energètics. A més, establir i dissenyar un sistema de l’aprofitament de l’energia
mitjançant el frenat regeneratiu i una correcta gestió d’energia i potència entre bateria i ultracaps.
Finalment, escollir i programar el controlador necessari per a l’aplicació i fer la posta en marxa,
contactant amb proveïdors i treballant en cooperació amb un grup de recerca.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Call year
2014
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants