Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Estudis de les capacitats del vehícle elèctric i el seu impacte en la mobilitat d'una ciutat, així com les seves implicacions sobre la intermodalitat i interoperabilitat del transport

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2014 DI 018
Amount
27.360,00 €
Start date
2014-11-01
End date
2017-10-31
Abstract
"Estudi de les capacitats del Vehicle Elèctric i el seu impacte en la mobilitat d'una ciutat, així com
les seves implicacions sobre la intermodalitat i interoperabilitat del transport"
El projecte consistirà en :
Recollida d'informació mitjançant :
* Acompanyament del Cap de Mobilitat a les reunions amb els partners relacionats amb el
vehicle elèctric i la mobilitat per tal de detectar sinergies possibles.
* Preparació de la documentació relativa a les reunions: documents, presentacions, etc...
Aportació de millores :
* Anàlisi de tota la documentació generada.
* Aportació, segons les capacitats de l'entorn, de noves solucions relacionades en l'àmbit de la
mobilitat
Redacció d'articles relatius al tema:
* Preparació de "papers" per la seva posterior publicació.
* Preparació de documentació per presentar en congressos
Relació amb el centre de recerca:
* Serà el vincle principal entre l'empresa i el centre de recerca, obtenint un flux d'informació
beneficiós per ambdues parts.
* Possibles sinergies entre l'empresa i el centre de recerca.
Assistència formativa i docència:
* Cursos de formació i congressos relacionats amb el tema del projecte a desenvolupar.
* Estades en altres centres de recerca.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Call year
2014
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants