Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

El Puzle i l'aprenentatge de la programació

Author
Valero-Garcia, M; Barrado, C.; del Canto, P.; Gallardo, A.; Gallego, M.I.; Hidalgo, R.; Lopez, J.; Tristancho, J.; Medina, E.; Meseguer, R.; Mochón, F.; Mora, J.; Pastor, E.; Rodriguez, E.; Reyes, M.; Royo, M.D.; Royo, P.; Salamí, E.; Sanjeevan, K.; Santamaria, E.
Type of activity
Presentation of work at congresses
Name of edition
Jornada d'Innovació Docent - RIMA - UPC - 2014
Date of publication
2014
Presentation's date
2014
Book of congress proceedings
Jornada d'Innovació Docent - RIMA - UPC 2014
First page
1
Last page
13
Publisher
Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació
Repository
http://hdl.handle.net/2099/15438 Open in new window
URL
http://upcommons.upc.edu/handle/2099/15438 Open in new window
Abstract
Es descriu una experiència formalitzada d’aprenentatge cooperatiu mitjançant la utilització de la metodologia del puzle. Concretament, s’utilitza el puzle com una eina de suport en una assignatura organitzada d’acord amb l’estratègia de l’aprenentatge basat en projectes. La metodologia del puzle s’ha aplicat a tots els grups de les assignatures següents des del curs 2004-2005: 1. Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Introducció als Computadors (Q1 de primer curs, 4,5 crèdi...
Citation
Valero García, Miguel [et al.]. El Puzle i l'aprenentatge de la programació. A: "Jornada d'innovació docent UPC: presentació de resultats dels projectes de millora de la docència". 2014.
Keywords
Aprenentatge basat en problemes/projectes (ABP o PBL), Aprenentatge cooperatiu (AC), Tècnica puzle (jigsaw)
Group of research
CNDS - Computer Networks and Distributed Systems
CTE-CRAE - Space Science and Technology Research Group
DMAG - Distributed Multimedia Applications Group
GMNE - Numerical Methods in Engineering Group
ICARUS - Intelligent Communications and Avionics for Robust Unmanned Aerial Systems
VIRTUOS - Virtualisation and Operating Systems

Participants

Attachments