Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

El Teixit residencial en la formació de la metròpolis moderna. El cas de Barcelona (1840-1936). Volum III: De la Ciutat Vella a l'Eixample: Mirades complementàries

Author
Hereu, P.; Oliveras, J.; Paricio, A.; Rodriguez, C.; Rossello, M.
Type of activity
Book
Publisher
Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica
Date of publication
2015-02-28
ISBN
978-84-9880-517-8 Open in new window
Legal deposit
B.23351-2013 (III)
Abstract
Els treballs de recerca recollits en aquest tercer volum ofereixen diferents perspectives complementàries a l’entorn del nucli principal d’estudi, l’evolució del teixit residencial barceloní en alguns sectors de la Ciutat Vella i l’Eixample, entre 1840 i 1936.
Group of research
ACC - Architecture, City and Culture
ACM - Critical Analysis of Modernity: Architecture and the City
GAT - Architecture and Technology Group

Participants