Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Air quality management: Assessing the impacts of on-road transport strategies and industrial emissions in urban areas

Type of activity
Theses
Other related units
Department of Engineering Design
Defense's date
2014-12-18
Abstract
El creixement de les ciutats, l'ús de combustibles fòssils i els mitjans de transport actuals causen greus problemes de contaminació de l'aire. En les últimes dècades, hi ha hagut importants iniciatives per tal de millorar la qualitat de l'aire (per exemple: implementació d'ambiciosos estàndards d'emissió en els vehicles, millora de la qualitat dels combustibles i la reducció de les emissions industrials). Malgrat aquestes mesures, el trànsit per carretera i la presència d'activitats ...
Group of research
GRIC - Group of Construction Research and Innovation

Participants

  • Soret Miravet, Albert  (author)
  • Coll, Isabelle  (chair)
  • Baldasano Recio, Jose M.  (director)
  • Borrego, Carlos  (president)
  • Pay Pérez, María Teresa  (secretary)