Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Unitat de Recerca, Transferència de Tecnologia i Innovació Docent en Automatització i Control de Processos (URT-ACP)

Author
Martinez, H.
Type of activity
Presentation of work at congresses
Name of edition
Edició 2011
Date of publication
2011
Presentation's date
2011-12-21
Book of congress proceedings
Proceedings of the Jornades de Recerca a l'EUETIB 2011
First page
1
Last page
2
Group of research
EPIC - Energy Processing and Integrated Circuits
PERC-UPC - Power Electronics Research Centre

Participants