Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Device and strategy for energy surface measurement

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2014 DI 047
Amount
27.360,00 €
Start date
2015-01-14
End date
2018-01-13
Abstract
La Tesis doctoral proposada “Device and strategy for energy surface measurement” te per
objectiu millorar el coneixement en el camp de les mesures tribològiques, en general el
rendiment funcional d'una superfície està íntimament lligada a la seva estructura. Per tant, la
capacitat de aplicar-hi recobriments nanoestructurats és una part essencial per tall de millorar el
seu rendiment, actualment la capacitat d'examinar i caracteritzar la nano escala es limita a
sofisticats equip de laboratori que consumeix temps basat.
Actualment l'organisme de normalització (ISO TC229) reconeix que no hi ha procediments
actuals que relacionen el rendiment funcional d'una superfície o recobriment al seu
nanoestructura, però, es reconeix que la pèrdua de la nanoestructura sovint condueix a una
pèrdua de rendiment.
La present tesis doctoral pretén desenvolupar components essencials per un dispositiu compacte
i portàtil que permeti fer mesures de l’energia superficial de forma fiable fora d’un laboratori de
metrologia.
Per tal de aconseguir el objectiu proposat caldrà que el doctorant realitzí des de tasques de
laboratori a desenvolupament matemàtics i d’interpretació e imatges, per tal de obtenir el màxim
rendiment acadèmic i empresarial el doctoral també participarà activament en els fòrums
internacional en que es mou l’empresa.
La present tesis doctoral es realitzà en el marc de la pròpia empresa i de la UPC no estan
involucrades terceres empreses encara que si s’establiran relacions proveïdor-client en
empreses del sector tant nacionals com internacionals
Els punt principals que es desenvoluparan seran
1.- Benchmarking de les solucions presents en el mercat
2.- Estat del art de la tècnica amb valoració del seu grau de maduresa
3.- Especificació de requeriment
4.- Desenvolupament de la base teòrica per obtenir informació de l’energia superficial
5.- Realització de prototips de laboratori
6.- Obtenció de dades i el seu processament
7.- Validació de la tècnica, la algorítmica i el dispositiu
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Call year
2015
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants