Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Characterization of s-oxidizing biomass through respirometric techniques under anoxic and aerobic conditions

Type of activity
Theses
Other related units
Department of Mining, Industrial and ICT Engineering
Defense's date
2014-12-12
URL
http://hdl.handle.net/10803/285414 Open in new window
Abstract
La monitorització de l’activitat biològica en biofiltres percoladors és complexa ja que implica l’estimació de la concentració de biomassa i el rendiment de creixement. Aquestes dades no són senzilles de calcular quan la biomassa creix de forma immobilitzada. En aquesta tesi es porta a terme la caracterització de biomassa sulfuroxidant extreta de diferents biofiltres percoladors, emprats per a la desulfuració de biogas, a través de tècniques respiromètriques i titrimètriques. Dur...
Keywords
Bacteris sulfur-oxidants, Biofiltre percolador, Biotrickling filter, Respirometria, Respirometry, s-oxidizing biomass
Group of research
BIOGAP - Biological Treatment of Gaseous Pollutants and Odours Group
SSR-UPC - Smart Sustainable Resources

Participants