Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

La implementació, avaluació i millora d’una assignatura sostenibilista comú dels graus de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa en el marc de l’EEES: tecnologies mediambientals i sostenibilitat en l’any acadèmic 2011-2012

Author
Escribano, B.; Cot, M.A.
Type of activity
Report
Date
2012-07-02
Repository
http://hdl.handle.net/2117/76692 Open in new window
Abstract
El pla “UPC Sostenible 2015” és un tret diferencial de la Universitat Politècnica de Catalunya que ens ha d’ajudar a ser un referent tecnològic del Desenvolupament Sostenible. Aquesta estratègia s’orienta fins l’any 2015, una data clau que fixa les Nacions Unides per assolir els Objectius de desenvolupament del Mil·lenni i que coincideix amb la fi de la Dècada de les Nacions Unides pel Desenvolupament Sostenible. Aquest compromís i l’experiència fa incorporar innovacions curr...
Citation
Escribano, B., Cot, M.A. "La implementació, avaluació i millora d’una assignatura sostenibilista comú dels graus de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa en el marc de l’EEES: tecnologies mediambientals i sostenibilitat en l’any acadèmic 2011-2012". 2012.
Keywords
Learning by doing, Sostenibilitat, enquesta qualitativa, enquesta quantitativa
Group of research
STH - Sustainability, Technology and Humanism
TECTEX - Textile Technology Research Group