Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Design and Analysis of Multidimensional Data Structures

Author
Duch, A.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Computer Science
Defense's date
2004-12-09
Repository
http://hdl.handle.net/2117/93958 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/93958 Open in new window
Abstract
Aquesta tesi està dedicada al disseny i a l'anàlisi d'estructures de dades multidimensionals, és a dir, estructures de dades que serveixen per emmagatzemar registres $K$-dimensionals que solen representar-se com a punts en l'espai $[0,1]^K$. Aquestes estructures tenen aplicacions en diverses àrees de la informàtica com poden ser els sistemes d'informació geogràfica, la robòtica, el processament d'imatges, la world wide web, el data mining, entre d'altres.

Les estructures de dad...
Group of research
ALBCOM - Algorithms, Computational Biology, Complexity and Formal Methods
Citation
Duch Brown, A. "Design and Analysis of Multidimensional Data Structures". Tesi doctoral, UPC, Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, 2004.

Participants

Attachments