Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Contribució als mètodes d'obtenció i representació de vistes d'objectes reals per aplicacions interactives

Author
Martin, E.X.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Automatic Control
Defense's date
2006-09-05
Repository
http://hdl.handle.net/2117/93507 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/93507 Open in new window
Abstract
En aquesta tesi s'han realitzat una sèrie d'experiments per tal de cercar, identificar, caracteritzar i comparar diversos mètodes d'obtenció de vistes d'objectes reals per aplicacions interactives de realitat augmentada, telepresència o altres que puguin idear-se en el futur.
Durant el desenvolupament dels mètodes trobats, de naturalesa diversa, han sorgit dificultats que han fet aprofundir aquest treball en l'àmbit de la geometria de la síntesi de vistes, la reconstrucció de l'estr...
Group of research
CREB - Biomedical Engineering Research Centre
GRINS - Intelligent Robots and Systems
Citation
Martín Rull, E. X. "Contribució als mètodes d'obtenció i representació de vistes d'objectes reals per aplicacions interactives.". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, 2006.

Participants

Attachments