Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Marco para a evolución de esquemas conceptuais temporais de sistemas de información

Type of activity
Theses
Defense's date
2001-12-14
Group of research
IMP - Information Modelling and Processing

Participants