Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Un sistema expert de taxació pel mètode de comparació. Els mètodes d'estimació espacial i la seva aplicació en la metodologia de taxació per comparació.

Author
BARRIS, J.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Architectural Technology I
Defense's date
2008-10-27
Repository
http://hdl.handle.net/2117/93444 Open in new window
Abstract
Actualment, el mètode de comparació de mercat és el mètode més utilitzat per a valorar béns immobles amb objectius hipotecaris, arribant a ser el mètode encarregat d'imputar el valor de taxació en quasi la totalitat dels casos de valoració d'habitatges plurifamiliars.
En el transcurs d'un procés de valoració pel mètode de comparació es duen a terme dos processos d'homogeneïtzació. El primer d'aquests processos tracta la informació relacionada amb les característiques constru...
Group of research
CPSV - Centre of Land Policy and Valuations
Citation
Barris Garcia, J. "Un sistema expert de taxació pel mètode de comparació. Els mètodes d'estimació espacial i la seva aplicació en la metodologia de taxació per comparació". Tesi doctoral, UPC, Departament de Construccions Arquitectòniques I, 2008.

Participants

Attachments