Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

SAMPLE COVARIANCE BASED PARAMETER ESTIMATION FOR DIGITAL COMMUNICATIONS

Author
Villares, J.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Signal Theory and Communications
Defense's date
2005-09-21
Repository
http://hdl.handle.net/2117/94206 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/94206 Open in new window
Abstract
En aquesta tesi s'estudia el problema d'estimació cega de segon ordre en comunicacions digitals. En aquest camp, els símbols transmesos esdevenen paràmetres no desitjats (nuisance parameters) d'estadística no gaussiana que degraden les prestacions de l'estimador. En aquest context, l'estimador de màxima versemblança (ML) és normalment desconegut excepte si la relació senyal-soroll (SNR) és prou baixa. En aquest cas particular, l'estimador ML és una funció quadràtica del vector de dad...
Group of research
SPCOM - Signal Processing and Communications Group
Citation
Villares Piera, N. J. "Sample Covariance Based Parameter Estimation For Digital Communications". Tesi doctoral, UPC, Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, 2005.

Participants

Attachments