Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Desenvolupament d’un simulador numèric del procés de compostatge i aplicació a l’optimització del compostatge de llots i mescles amb altres residuos orgànics

Author
Sanchez, A.; Gea, T.; Baeza, J.; Ruggieri, L.; Puyuelo, B.; Domínguez, J.; Pérez, D.; Cereijo, D.; Mato, S.; Solé-Mauri, F.; Illa, J.; Flotats, X.; Prenafeta, F.; Vázquez, F.; Magrí, A.; Pérez-Foguet, A.; Huerta, A.; Roca, X.; Oliver, A.
Type of activity
Presentation of work at congresses
Name of edition
III Jornades Tècniques de Gestió de sistemes de Sanejament d’Aigúes Residuals. Tractament i Valorització de Fangs
Date of publication
2007
Presentation's date
2007-10-18
Book of congress proceedings
Volum de ponències de la III Jornades Tècniques de Gestió de sistemes de Sanejament d’Aigúes Residuals. Tractament i Valorització de Fangs
First page
345
Last page
356
Publisher
Agència Catalana de l'Aigua
Repository
http://hdl.handle.net/2117/79351 Open in new window
https://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/jornadatecnica003/volum_ponencies_ca.pdf Open in new window
Abstract
L’objectiu principal del present projecte és l’obtenció d’un simulador, basat en un model estructurat, que permeti optimitzar les condicions del procés de compostatge de llots de depuradora, així com predir-ne l’evolució. L’esmentat simulador i el model associat hauran de ser aplicables al compostatge d’altres residus orgànics com la fracció orgànica de residus municipals, els residus ramaders i, en general, les mescles de residus de composició coneguda (cocompostatge).
Citation
Sánchez, A., Gea, T., Baeza, J., Ruggieri, L., Puyuelo, B., Domínguez, J., Pérez, D., Cereijo, D., Mato, S., Solé-Mauri, F., Illa, J., Flotats, X., Prenafeta, F., Vázquez, F., Magrí, A., Pérez-Foguet, A., Huerta, A., Roca, X., Oliver, A. Desenvolupament d’un simulador numèric del procés de compostatge i aplicació a l’optimització del compostatge de llots i mescles amb altres residuos orgànics. A: Jornades Tècniques de Gestió de Sistemes de Sanejament d'Aigües Residuals. "Volum de ponències de la III Jornades Tècniques de Gestió de sistemes de Sanejament d’Aigúes Residuals. Tractament i Valorització de Fangs". Barcelona: Agència Catalana de l'Aigua, 2007, p. 345-356.
Keywords
Compostatge
Group of research
EScGD - Engineering Sciences and Global Development
GREA - Agro-Enviromental Engineering Research Group
LACÀN - Numerical Methods for Applied Sciences and Engineering

Participants

 • Sanchez Ferrer, Antoni  (author and speaker )
 • Gea, Teresa  (author and speaker )
 • Baeza, Juan  (author and speaker )
 • Ruggieri, Luz  (author and speaker )
 • Puyuelo, Belén  (author and speaker )
 • Domínguez, Jorge  (author and speaker )
 • Pérez, Domingo  (author and speaker )
 • Cereijo, David  (author and speaker )
 • Mato, Salustiano  (author and speaker )
 • Solé-Mauri, Francina  (author and speaker )
 • Illa, Josep  (author and speaker )
 • Flotats Ripoll, Xavier  (author and speaker )
 • Prenafeta Boldú, Francesc Xavier  (author and speaker )
 • Vázquez Lima, Felícitas  (author and speaker )
 • Magri Aloy, Albert  (author and speaker )
 • Pérez Foguet, Agustí  (author and speaker )
 • Huerta, Antonio  (author and speaker )
 • Roca, Xavier  (author and speaker )
 • Oliver Serra, Albert  (author and speaker )