Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Creació, desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques - factors socials i històrics del projecte d'arquitectura

Type of activity
Competitive project
Funding entity
DIRECCIÓ GENERAL DE RECERCA- GENERALITAT DE CATALUNYA
Funding entity code
1999XT 00033
Amount
7.212,15 PTA
Start date
2000-01-17
End date
2003-07-01

Participants