Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Creació, desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques - el paper de l'arquitecte i de l'enginyer en la construcció del territori

Type of activity
Competitive project
Funding entity
DIRECCIÓ GENERAL DE RECERCA - GENERALITAT DE CATALUNYA
Funding entity code
2001XT 00029
Amount
6.010,12 PTA
Start date
2001-12-05
End date
2003-07-01

Participants