Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Modelización de los procesos de conformado en caliente de los aceros microaleados de medio

Author
Alcelay, J. I.
Type of activity
Theses
Defense's date
2015-09-10
URL
http://hdl.handle.net/2117/95798 Open in new window
Abstract
En aquesta tesi es realitza un estudi per obtenir un model de xarxa neuronal artificial que sigui capaç de predir el comportament de fluencia dels acers sota condicions de deformació en calent. Els asajos de com pressió en calent es duen a terme sobre dos tipus de acers : acers microaleats de mig carboni, amb diferents condicions d'austenització, i l'acer dúplex modelat. Per al model de xarxa neuronal utilitzem el perceptrón multicapa (MLP) con el bacpropagation com algoritme d'aprenentatg...
Group of research
TECNOFAB - Manufacturing Technologies Research Group
Citation
Alcelay Larrión, J. I. "Modelización de los procesos de conformado en caliente de los aceros microaleados de medio carbono mediante la aplicación de redes neuronales artificiales". Tesi doctoral, UPC, Departament de Mecànica de Fluids, 2015.

Participants

Attachments