Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Contribucions a l'optimització de sistemes de Test i Caracterització de drivers electrònics per díodes làser

Total activity: 4
Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2015 DI 004
Amount
27.360,00 €
Start date
2015-10-01
End date
2019-03-31
Abstract
La producció de dispositius electrònics té en conte, cada vegada més, de quina manera i en la
fase de disseny es realitzarà la caracterització i validació del dispositiu per tal d'assegurar un
correcte funcionament de l'equip sota els paràmetres de qualitat que han estat marcats com a
especificacions.
En el cas dels dispositius làser que Monocrom produeix, els temps de caracterització, burn in i
validació són considerablement molt elevats en funció del sector on s'apliquin (mèdic, militar,
etc…) on es requereix una verificació de totes i cadascuna de les unitats produïdes.
L'objectiu principal d'aquest doctorat industrial és identificar i aplicar estratègies d'optimització
en els sistemes de test i burn in per dispositius làser, extrem a extrem, des de la fase de
disseny de l'electrònica del làser, fins al disseny del sistema de test que realitzarà la
caracterització del mateix.
Per aconseguir l'objectiu principal es portaran a terme diferents tasques com:
1- Estudi de l'estat de l'art en el disseny de drivers de potencia per díodes làser. Cal identificar
quines topologies, arquitectures i nous components existeixen a dia d'avui i siguin públics a la comunitat científica i comparar si existeixen possibilitats de millora sobre els dissenys que
actualment produeix Monocrom.
2- Estudi de l'estat de l'art en les tecnologies utilitzades pel disseny de sistemes electrònics de
test automàtic i processos de validació.
3- Identificació dels paràmetres de qualitat dels dispositius làser (eficiència, consum,
compatibilitat electromagnètica, cost de producció, altres... ),per quantificar els marges de
millora dels disseny actuals amb l'aplicació dels resultats obtinguts a la tasca 1.
4- Contribuir a la millora de les estratègies de validació dels paràmetres de qualitat que puguin
ser aplicades en el disseny intern del dispositiu làser i que després permetin l'optimització del
procés de test i validació.
5- Implementació de nous sistemes de validació amb les estratègies proposades a la tasca 3, i
quantificació de l'optimització dels sistemes de test (temps totals, operacions manuals, costos
del test, altres…).
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Call year
2015
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants

Scientific and technological production

1 to 4 of 4 results
 
 • Laser diodes optical output power model  Open access

   Borras, R.; Del Rio, J.; Oriach, C.; Juliachs, J.
  Measurement
  Vol. 133, p. 56-67
  DOI: 10.1016/j.measurement.2018.10.007
  Date of publication: 2018-10-07
  Journal article
  Loading...
  Access to the full text
 • Optical power model of a laser diode  Open access

   Borràs, R.; Del Rio, J.; Oriach, C.; Juliachs, J.
  Journal of physics: conference series
  num. 1065, p. 032002-1-032002-4
  DOI: 10.1088/1742-6596/1065/3/032002
  Date of publication: 2018-09-03
  Journal article
  Loading...
  Access to the full text
 • Optical power model of a laser bar diode  Open access

   Borràs, R.; Del Rio, J.; Oriach, C.; Juliachs, J.
  IMEKO World Congress
  p. 032002-1-032002-4
  DOI: 10.1088/1742-6596/1065/3/032002
  Presentation's date: 2018-09-03
  Presentation of work at congresses
  Loading...
  Access to the full text
 • Study of a single emitter laser diode: PSpice model and characterization system

   Borràs, R.; Del Rio, J.; Oriach, C.; Juliachs, J.
  SPIE Annual Meeting and International Symposium on Optical Science and Technology
  p. 106821K-
  DOI: 10.1117/12.2304747
  Presentation's date: 2018-04
  Presentation of work at congresses
  Loading...