Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Contribution to the development of new bio-based thermal insulation materials made from vegetal pith and natural binders: hygrothermal performance, fire reaction and mould growth resistance

Author
Palumbo, M.
Type of activity
Theses
Defense's date
2015-10-08
Repository
http://hdl.handle.net/2117/95754 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/95754 Open in new window
Abstract
El sector de la construcció s'interessa cada vegada més per l'eficiència energètica de l'edificació, cosa que inclou no només la millora del comportament tèrmic dels tancaments, sinó també la reducció de l'energia incorporada en els materials. El desenvolupament d'eco-materials aïllants tèrmics pot suposar una bona contribució a aquest fi, ja que el seu ús pot comportar tant una reducció de la demanda energètica com de l'energia incorporada, a més d'altres beneficis com la reduc...
Group of research
GICITED - Interdisciplinary Group on Building Scienceand and Technology
LiTA - Architectural Innovation and Technology Laboratory

Participants

Attachments