Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

TECSPR-15-1-0049 - Tear film evaluation with speckle interferometry

Type of activity
Competitive project
Funding entity
ACC10
Funding entity code
TECSPR-15-1-0049
Amount
90.601,31 €
Start date
2016-01-01
End date
2017-12-31
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Call year
2015
Funcding program
Programa TECNIOSPRING
Funding call
Ajuts a la mobilitat de personal investigador vinculat a la Xarxa Tecnològica de Catalunya (TECNIO)
Grant institution
Agència De Suport A La Competitivitat De L'empresa Catalana, Acc1ó

Participants