Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Implementació de prototips electrònics com a eina d’activitat dirigida (AD)

Author
Martinez, H.; Cosp, J.; Domingo, J.
Type of activity
Presentation of work at congresses
Name of edition
Jornada d'Innovació Docent 2014
Date of publication
2014
Presentation's date
2014-04-24
Book of congress proceedings
Abstracts JID 2014 [RIMA]
First page
1
Last page
27
Repository
https://www.upc.edu/ice/ca/innovacio-docent/congressos-i-jornades/jornada-innovacio-docent/jornada-innovacio-docent-upc-abril-2014 Open in new window
Abstract
L’experiència portada a terme pretén que l’estudiantat de l’assignatura troncal de 3er curs Electrònica Analògica del Grau d’Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica, de l’Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), treballant en equips de treball de 2 o, preferiblement, 3 persones, desenvolupin, en forma d’aprenentatge basat en projectes (PBL) i cooperatiu (AC), i sota la guia i tutela d’un dels/de les professors/es de l’assignatu...
Group of research
CETpD - Technical Research Centre for Dependency Care and Autonomous Living
CS2AC-UPC - Supervision, Safety and Automatic Control
EPIC - Energy Processing and Integrated Circuits
ISSET - Integrated Smart Sensors and Health Technologies
PERC-UPC - Power Electronics Research Centre
SIC - Smart Control Systems

Participants