Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Els sòls agrícoles periurbans i el tractament al planejament

Type of activity
Theses
Defense's date
2016-01-19
URL
http://hdl.handle.net/2117/96180 Open in new window
Abstract
Durant milers d'anys, les ciutats han estat estretament vinculades als entorns agrícoles que les proveien. No va ser fins finals del segle XIX, amb la revolució industrial,que el fenomen urba es va centrar en el desenvolupament residencial,industrial, d'infraestructures i equipaments, com a conseqüéncia de les transformacions económiques i tecnológiques i fruit d'un model territorial basat en el creixement sostingut i un ideal social fonamentat en el progrés . Els instruments actuals de l...
Group of research
CPSV - Centre of Land Policy and Valuations
Citation
Paricio García, P. "Els sòls agrícoles periurbans i el tractament al planejament". Tesi doctoral, UPC, Departament de Tecnologia de l'Arquitectura, 2016.

Participants

Attachments