Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

QINE - Low Power Design, Test, Verification and Security ICs

Total activity: 700
Type
Research group
Type of group
UPC research group
Acronym
QINE
Address
AV. Diagonal, 647, planta 9, Barcelona 08028 Open in new window
City
08028 Barcelona
URL
https://qine.upc.edu/en Open in new window
Objectives
L'objectiu global del grup de recerca és avançar en noves metodologies de disseny de circuits i sistemes electrònics i augmentar la seva qualitat, assegurant el funcionament correcte davant les variacions del procés i entorn i, fins i tot, davant atacs externs de maquinari. Els objectius de la investigació engloben tres dominis: el primer se centra en l'avanç de les tècniques de disseny de circuits de baixa potència i sistemes de tecnologies CMOS nanomètriques; el segon domini persegueix l'augment de la qualitat funcional, la innovació en els mètodes de control, auto-test i anàlisi d'integritat dels senyals analògics, digitals i de senyal mixt. Finalment, les estratègies de seguretat per la detecció contra atacs físics externs conformen el tercer objectiu de recerca del grup.
Keywords
circuits de baixa potència, defecte, diagnosi, fallada, mètodes de control, seguretat hardware, RRAM, seguretat, senyal analògic, senyal digital, senyal mixt, tecnologia CMOS, test, variabilitat, verificació
Fill in details (researchers incharge only)

Scientific and technological production

1 to 50 of 700 results