Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Computational Representation and Discovery of Transcription Factor Binding Sites

Author
Maynou, J.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Automatic Control
Defense's date
2016-02-01
URL
http://hdl.handle.net/2117/96257 Open in new window
Abstract
La informació sobre com, quan i on es produeixen les proteïnes ha estat un dels majors reptes en la biologia molecular. Els estudis sobre el control de l'expressió gènica són essencials per conèixer millor el procés de síntesis d'una proteïna. La regulació gènica és un procés altament controlat que s'inicia amb la transcripció de l'ADN. En aquest procés, els gens, unitat bàsica d'herència, són copiats a àcid ribonucleic (RNA). El primer pas és controlat per la unió de prote...
Group of research
B2SLab - Bioinformatics and Biomedical Signals Laboratory
CREB - Biomedical Engineering Research Centre
Citation
Maynou Fernàndez, J. "Computational representation and discovery of transcription factor binding sites". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, 2016.

Participants

Attachments