Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Computational fluid dynamics indicators to improve cardiovascular pathologies

Author
Soudah, E.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Civil and Environmental Engineering
Defense's date
2016-02-08
URL
http://hdl.handle.net/2117/96285 Open in new window
Abstract
En els últims anys, l'estudi de l'hemodinàmica computacional en regions vasculars anatòmicament complexes ha generat un gran interès entre els clínics. El progrés obtingut en la dinàmica de fluids computacional, en el processament d'imatges i en la computació d'alt rendiment ha permès identificar regions vasculars on poden aparèixer malalties cardiovasculars, així com predir-ne l'evolució. Actualment, la medicina utilitza un paradigma anomenat diagnòsti...
Group of research
(MC)2 - UPC Computational continuum mechanics
GMNE - Numerical Methods in Engineering Group
RMEE - Strength of Materials and Structural Engineering Research Group
Citation
Soudah Prieto, E. "Computational fluid dynamics indicators to improve cardiovascular pathologies". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Química, 2016.

Participants

Attachments