Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

FAST: a FAult detection and identification Software Tool

Type of activity
Theses
Other related units
Department of Automatic Control
Defense's date
2016-02-05
URL
http://hdl.handle.net/2117/96235 Open in new window
Abstract
Per tal de facilitar la utilització d'eines per la detecció i identificació de fallades (FDI) en la indústria, es requereix un enfocament sistemàtic per permetre als enginyers de processos analitzar un sistema des d'aquesta perspectiva. D'aquesta forma, hauria de ser possible analitzar aquest sistema per determinar si proporciona el diagnosi de fallades i la redundància d'acord amb la seva criticitat. A més, hauria de ser possible avaluar escenaris de casos modificant lleugerament el proc...
Group of research
GREC - Knowledge Engineering Research Group
IDEAI-UPC - Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center
Citation
Duatis Juárez, J. "FAST : a fault detection and identification software tool". Tesi doctoral, UPC, Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials, 2016.

Participants

Attachments