Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Large scale finite element solvers for the large eddy simulation of incompressible turbulent flows

Type of activity
Theses
Doctorate programme unit
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
Defense's date
2016-03-31
Award
2018 UPC Phd award
Repository
http://hdl.handle.net/2117/96307 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/96307 Open in new window
Abstract
En aquesta tesi s'han desenvolupat diferents algoritmes per la simulació a gran escala de fluxos turbulents incompressibles mitjançant el mètode dels Elements Finits. En primer lloc s'ha avaluat el comportament dels mètodes de multiescala variacional (VMS) basats en el residu, per la simulació de grans vòrtexs (LES) de fluxos turbulents. S'han considerat diferents models VMS tenint en compte diferents aproximacions de les subescales, que inclouen tant subescales estàtiques o dinàmiques, ...
Group of research
(MC)2 - UPC Computational continuum mechanics
ANiComp - Numerical analysis and scientific computation
Citation
Colomés Gené, O. "Large scale finite element solvers for the large eddy simulation of incompressible turbulent flows". Tesi doctoral, UPC, Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, 2016.

Participants

Attachments