Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

L'herència immaterial Assajant des de la Col·lecció

Type of activity
Collaboration in exhibitions
Start date
2014-05-16
End date
2015-05-25
Locality
Barcelona
Country
Espanya
Description
L’exposició s’articula en sis àmbits temàtics –«El sagrat i el popular»; «El carrer, el mapa»; «El cos i el seu revers»; «Polítiques de ficció»; «Autobiografia i tautologia» i «L’intangible»– que reflexionen sobre alguns desbordaments produïts en el camp de l’estètica durant el període assenyalat, una època en què, més enllà d’algunes nocions dominants –la nova recerca del genius loci en la pintura i altres arts; l’escapisme i l’orientalisme de l’exòtic; la revisió general de la història sota supòsits antimoderns i nostàlgics–, van sorgir noves sensibilitats, així com pràctiques, diguem-ne, microhistòriques de «ressituació», que van connectar el polític amb el corporal, els processos populars de tradició secular amb les narracions autobiogràfiques, la recerca de l’Altre amb la investigació sobre el patrimoni autòcton.
Comissari: Valentín Roma amb la col·laboració de Víctor Lenore, Antònia M. Perelló, i Julián Rodríguez.
Group of research
AR.I.EN - Architecture, Industry and Engineering

Participants