Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Advances in gain-scheduling and fault tolerant control techniques

Author
Rotondo, D.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Automatic Control
Defense's date
2016-04-01
Award
2018 UPC Phd award
Repository
http://hdl.handle.net/2117/96097 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/96097 Open in new window
Abstract
Aquesta tesi presenta diverses contribucions a l'estat de l'art del control per planificació del guany i del control tolerant a fallades (FTC). Pel que fa al control per planificació del guany, s'analitzen les connexions entre els paradigmes dels sistemes lineals a paràmetres variants en el temps (LPV) i de Takagi-Sugeno (TS). Es demostra que els mètodes per a la generació automàtica de models mitjançant encastament no lineal i mitjançant no linealitat sectorial, desenvolupats per una c...
Group of research
CS2AC-UPC - Supervision, Safety and Automatic Control
SAC - Advanced Control Systems

Participants

Attachments