Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Multi-Robot Cooperative Platform: a task-oriented teleoperation paradigm

Author
Hernansanz, A.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Automatic Control
Defense's date
2016-04-19
URL
http://hdl.handle.net/2117/96331 Open in new window
Abstract
Aquesta tesi doctoral proposa l'estudi i desenvolupament d'un sistema de teleoperació basat en la cooperació multi-robot sota el paradigma de la teleoperació orientada a tasca: Multi-Robot Cooperative Paradigm, MRCP. En la teleoperació clàssica, l'operador utilitza els telecomandaments perquè els braços robots reprodueixin els seus moviments i es realitzi la tasca desitjada. Amb el treball realitzat, l'operador pot manipular virtualment un objecte i és mitjançant el MRCP que s'adjudica ...
Citation
Hernansanz Prats, A. "Multi-robot cooperative platform : a task-oriented teleoperation paradigm". Tesi doctoral, UPC, Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials, 2016.

Participants

Attachments