Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Desarrollo de algoritmos avanzados para la optimización de simulaciones numéricas en el ámbito del CFD&HT

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2015 DI 068
Amount
27.360,00 €
Start date
2016-03-01
End date
2019-02-28
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Call year
2016
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants